Veri İşleme – Sayısal (Digital) Veri

1ve0Veri : İstenilen işlemin yapılması ya da istenilen bilginin elde edilmesi için kullanılan bilgi parçacıkları olarak tarif edebiliriz.
Veri için “ham bilgi” tarifi de kullanılmaktadır. Veri şleme eldeki bu bilgi parçacıklarının üzerinde işlem yapılmasıdır. Hesaplamalar, karşılaştırmalar, karar vermeler gibi işlemlerin tamamı veri işleme tanımına girer.

İnsanlar dokunarak, duyarak, görerek … çeşitli duyu organlarıyla dış ortamdan veri alır ve bunların doğrultusunda çeşitli kararlar verirler.

Bilgisayarların düşünmesi bundan çok daha basit fakat zahmetlidir. Basit olmasının sebebi bilgisayarın tek bir anda sadece tek bir karar verebilmesi ve yalnızca bir işlem üzerinde çalışabilmesidir. Fakat bu işlemi o kadar hızlı yapar ki kullanıcı aynı anda bir çok işlem yapılıyormuş gibi hisseder.

Sayısal Veri
Bilgisayarların temeli elektronik devrelerdir. Bu yüzden bilgisayarda tüm bilgiler 1 – 0 , + – , on off mantığıyla işlenir. Çünkü elektronik devrelerin temel çalışma prensibi budur. Örneğin mikro işlemci içerisinde bulunan transistör adı verilen elektronik devre elemanları basit bir anahtar mantığıyla çalışır, on ve off yaparak elektrik akımının geçişine izin verir ya da durdurur.

  • 1 – on    
  • 2 – off   

Bir bilgisayarın temel çalışma mantığını anlamak için üniversitede hocam olan Prof. Dr. Doğan ÇALIKOĞLU ‘nun bu makalesini okumanızı tavsiye ederim.

http://w3.gazi.edu.tr/~dcalik/BB-Makalesi.htm

İşte digital yani sayisal veri adı verilen bu kavram bilgilerin kayıt edilmesi ve işlenmesi için 1 ve 0 ların kombinasyonlarını kullanma mantığıdır. Örneğin bir şarkı, bir resim, bir yazı 10010101010100010101001000101010010000101111010101110 .. şeklinde fakat belli bir mantık dahilinde kaydedilir. Bu mantık bilgisayardaki tüm parçalarda kullanılır. Fakat kullanıcı için önemsizdir. Kullanıcı bunları görmez sadece resim, ses, yazı olarak görür.

Digital veri kavramını açıklarken “analog” kavramını da açıklamak gerekir. Bu farkı anlamak için şehir şebekesi ve pil örneğini vermek istiyorum. Digital sinyal kontrol altına alınmış doğruluğu kesin verilerden oluşur. 1 se 1, 0 ise sıfırdır. Sonuç kesindir. Yani 5 voltluk bir pil hep 5 volt üretir. Analogsinyal ise değişkenlik gösterebilir. Şehir şebekesinndeki elektrik gibi.

digital-analog

Bilgisayarda büyüklük birimleri işte bu 1 ve 0 lardan oluşur. Bunların herbirine bit(binary digit) 2 lik sayi adi verilir. Matematikte de kullanılan sayı sistemlerinden biri de bu iklik sayı sistemidir.

Örneğin klavyeden A harfine bastığımızda

A harfi için 10’luk sistemde 65 değeri ikilik sistemde 1000001 değerine karşılık gelir.

iklilik-ornek

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir